koolmot (plutella xylostella) 7-2014 0074Deze kleine mot is het eerste insect dat resistent was tegen het bekende landbouwgif Bt-toxine. Dit gif wordt door een bacterie, Bacillus thuringiensis, afgescheiden en tast de darmwand van rupsen aan. Hierdoor houdt een insect op met eten en sterft binnen enkele dagen. Koolmotten wisten zich echter relatief snel aan te passen en zijn nu resistent. Bestrijding vindt nu vooral plaats door het inzetten van parasitaire insecten. Bij hoge temperaturen is de voortplantingssnelheid van de koolmot erg groot en kunnen ze flinke schade aan geteelde koolsoorten toebrengen. In gebieden waar strenge winters de populaties niet onder controle houden, ziet men deze vlinder dan ook als een echte plaag.

 

Lees ook: Middellandse Zeevlieg (Ceratitis capitata).