Weblog

The Sunset Limited

zondag, 17 juli 2011

thesunsetlimitedThe Sunset Limited Is een door Cormac McCarthy geschreven toneelstuk over twee mannen in een kamer die met elkaar praten. De hoofdpersonen, Black en White, een zwarte ex-gevangene en een blanke professor praten over de door Black verijdelde zelfmoordpoging van White. The Sunset Limited is de naam van de trein waarvoor White zich wilde werpen. Het toneelstuk begint in de kamer van Black waar hij White mee naar toe heeft genomen en hij hem van zijn doodswens probeert af te praten. Gaandeweg krijg je brokjes informatie over beide personen die verklaren waarom en waarin beide tegenover elkaar staan. White is door zijn logica alle geloof in de mens en diens bestemming verloren en Black is door zijn geloof gedwongen White van diens ongelijk te overtuigen. Er zijn nagenoeg geen handelingen, het hele toneelstuk wordt gedragen door de pracht en kracht van de dialoog. De subtitel van dit boek/toneelstuk is A Novel in Dramatic Form.

 

Juist omdat het taalgebruik zo levendig en rijk is zou je overdreven veel betekenis aan de inhoud van de woorden kunnen hechten. Mensen zijn tenslotte altijd op zoek naar tekst en uitleg. Als je die fout met dit boek maakt doe je het echter geen eer aan. Het zijn niet de atheïstische en religieuze inzichten die dit werk zijn waarde geven. De diepere waarde zit hem in het feit dat beide personen, ondanks hun volstrekt tegenstrijdige emoties, toch genegen zijn elkaar te woord te staan en naar elkaar te luisteren. Het wonder van communicatie, die vrijwel onmogelijke brug tussen twee verschillende personen, wordt hier door woorden tot stand gebracht. Waarschijnlijk heeft Cormac McCarthy ook om die reden de taal, de dialoog, en niet de handeling tot onderwerp gemaakt.

lees verder...

Kindertekeningen

vrijdag, 15 juli 2011

Iedereen weet dat je niet mag liegen, behalve als een kind aan je vraagt of je zijn tekening mooi vindt. In dat specifieke geval kun je het echt niet maken om zo’n kind op zijn ziel te trappen. En dus zijn alle kindertekeningen mooi en liegen de meesten ouders alsof het gedrukt staat, de meesten, maar niet allemaal. Zelf heb ik er een bloedhekel aan om tegen mijn zoontje te liegen. Omdat hij niets van een ongemeend complimentje leert vertel ik mijn zoontje dus altijd de waarheid als hij me zijn tekeningen laat zien.

 

nemo, acht jaar, nagetekend uit natuurboek 06-2011 9588Zijn tekeningen zijn bloedstollend mooi! Ik moet vaak mijn best doen om niet in een welgemeend gejuich uit te barsten. Enigszins bedeesd geef ik hem dan een klein complimentje of een vriendelijk knikje want ik wil niet dat hij naast zijn schoenen gaat lopen. Zouden alle ouders dat hebben? Of is mijn zoontje echt een talent?

lees verder...

Delwaidedok (2)

woensdag, 13 juli 2011

delwaidedok 07-2011 9427Tijdens een tweede bezoek aan het Delwaidedok zijn we vanaf Berendrecht langs Kanaaldok B2 naar het dok gelopen. Overal langs de kaai wordt gevist, vooral op paling en snoekbaars. Tijdens deze wandeling kom je eerst langs een klein maar rijk natuurreservaat met veel vogels en vind je direct daarnaast, achter de dijk, het terrein van ABT (Antwerp Bulk Terminal). Dit kenmerkt zich door de bergen kolen en de vele machines. Langs de kade liggen de lange loopbanden en de onvermijdelijke laag steenkoolstof. Dit wordt net als de rest van het terrein goed nat gehouden en heeft zich tot een soort van zwart cement verdikt. Aan het lange dok zelf liggen grote schepen. Hier worden continu containers op- en afgeladen.

 

klik hier voor foto's van het Delwaidedok

delwaidedok 07-2011 9442

lees verder...

Container Center Antwerpen

dinsdag, 12 juli 2011

container center antwerpen 07-2011 9493Als je op Google Maps naar deze locatie aan de Noorderlaan kijkt, zie je nog overal containers staan. De locatie is nu echter vrijwel verlaten. Dit Container Center specialiseerde zich in de fabricage en het herstel van containers. De 25 medewerkers van dit bedrijf waren de laatste jaren al regelmatig van werkgever gewisseld. Containerhersteller United Depots Belgium, waar ook Antwerp Container Engineering onder viel, een dochterbedrijf dat al was afgestoten naar Medrepair en waar Container Center Antwerpen weer onder viel, werd in 2001 overgenomen door het Duitse Carl Tiedemann. Dit bedrijf kwam echter al snel in de problemen en sloot 2010 af met een verlies dat groter was dan het bedrijfskapitaal. In februari 2011 kreeg United Depots van de rechtbank van koophandel toch nog een gerechtelijke bescherming. Deze toepassing van de wet op continuïteit van ondernemingen geeft United Depots de mogelijkheid om gedurende zes maanden hun verloren positie terug te winnen. Het is echter maar de vraag of ze de economische crisis, de onverwacht zware concessiebelasting en het dispuut met het vroegere moederbedrijf PSA nog te boven kunnen komen. Er zijn haast geen klanten meer en iedereen heeft zijn containers al weggehaald. Het lege terrein bij Container Center Antwerpen biedt weinig hoop.

 

klik hier voor foto's van Container Center Antwerpen

lees verder...

Het gewicht van een ziel

donderdag, 7 juli 2011

Bewustzijn is niet altijd even gemakkelijk aan te tonen, het valt en staat met definities. Meestal wordt bewustzijn gekenmerkt als een besef van het eigen ik en de omgeving. Dit besef is bij mensen, vanwege onze overeenkomende cognitieve processen en denkramen, heel wat makkelijker aan te tonen dan bij dieren. Recentelijk worden we er ons echter steeds bewuster van dat veel dieren wel degelijk een eigen ik, een besef van individualiteit en de daarmee samenhangende bewuste relatie tot hun omgeving, bezitten. Steeds meer mensen geloven dat ook dieren een bepaalde mate van bewustzijn bezitten, maar als ook dieren een bewustzijn hebben, hoe zit het dan met de ziel?

 

Buiten hun bewustzijn menen veel mensen namelijk ook nog een ziel te hebben. Een ziel als drager van hun persoonlijkheid, hun geest, het voertuig van het ego. Een niet te lokaliseren, onsterfelijk stukje goddelijkheid dat niet lichaamsgebonden is. Voor iets dat niet valt aan te tonen is het begrip van deze ziel behoorlijk verankerd in onze taal, cultuur en natuurlijk religie. Maar waarschijnlijk is het toekennen van een ziel, juist omdat het niet valt te bewijzen, zo gemakkelijk.

 

Er was echter één wetenschapper die meende het bestaan van de ziel te hebben bewezen. Duncan MacDougall, een Amerikaanse arts uit Haverhill, voerde in 1907 een experiment uit waarmee hij, naar hij geloofde, onomstotelijk bewees dat een ziel gewicht heeft en dus bestaat. Hij had de bedden van een zestal terminale patiënten op een industriële weegschaal geplaatst en nauwkeurig hun gewichtsverschil vlak voor en na het intreden van de dood gemeten. En wat bleek, na het overlijden was de persoon ca. 21 gram lichter. Een gewichtsverlies dat hij aan de ziel toewees. MacDougall voerde hetzelfde experiment daarna ook op honden en schapen uit. De honden bleken na het sterven even zwaar maar de schapen werden tijdens het sterven eerst iets zwaarder en na de dood weer wat lichter. MacDougall concludeerde dat honden geen ziel hadden en dat zich bij schapen eerst portalen vormden, die de ziel transporteerden, welke daarna weer verdwenen. Hij publiceerde zijn bevindingen in The New York Times en in American Medicine. Voor zover bekend heeft niemand het experiment herhaald. Momenteel schrijft men een gewichtverschil na het intreden van de dood aan vochtverlies via de adem en poriën toe.

lees verder...

Delwaidedok Antwerpen

dinsdag, 5 juli 2011

delwaidedok 07-2011 9153Het Delwaidedok ligt aan Kanaaldok B2. Het is gebouwd tussen 1974 en 1981. Met zijn 2200 meter lengte en, aan de kanaalzijde, 350 meter breedte is het Delwaidedok tevens het grootste getijde vrije dok van Antwerpen. De Zuidelijke kaai behoort door zijn kaailengte tot één van de grootste containerterminals ter wereld. Men laadt en lost hier met mammoetheftrucks en walkranen. Aan de Noordelijke kaai, bij Kanaaldok B2, liggen de laadplaatsen van Antwerp Bulk Terminal (ABT) voor steenkool en erts. Meerdere 1000-tonner binnenschepen laden hier aan kaai 750 steenkool voor de kolencentrales van Ruien, Roux of Charleroi. We hadden al eerder foto’s van ABT op het Kanaaldok B1 gemaakt. Die locatie van ABT gaat echter verdwijnen, daar komt een grote containerterminal te staan.

 

Als je langs het spoor bent gelopen zie je links ervan de hoge bergen steenkool al liggen. Er staan meerdere torens die regelmatig nevels water over de kolen heen spuiten en op de grond liggen grote plassen met zwart water en steenkoolmodder. Op het spoor staan lange rijen met laadwagons en op een paar losse rails stond nog een oud rood wagonnetje. Als je in het verlengde van het spoor keek was het één wirwar van rails, wissels en leidingen met aan de horizon de torens van de kerncentrale bij Doel. Aan het einde van dit spoor staan drie hoge torens. Hier worden de kolen met een bijna vierhonderd meter lange loopband vanaf de kade in de wagons geladen. Deze torens zijn ca. zes verdiepingen hoog. Alles ligt onder een dikke laag steenkool en als je de verroeste trappen beklimt, hoor je de kolen tussen de gaten van de ijzeren treden naar beneden vallen. Een hoge loopbrug verbindt de torens en van daar af krijg je pas een goed beeld van de grootte van het terrein.

 

klik hier voor meer foto's van het Delwaidedok en ABT

lees verder...

Wat gij niet wilt dat u geschiedt,..

dinsdag, 5 juli 2011

doe dat ook een ander niet. Deze zogenaamde Gulden Regel uit het Confusianisme kom je in één of andere vorm in vrijwel elke cultuur en religie tegen. Tegenwoordig wordt dit mooie advies echter nog wat verder doorgevoerd. Voor veel beroepen zijn er speciale cursussen in “Servant Leadership”. Trainingen die ervoor moeten zorgen dat oa. politie, docenten en verpleging onder alle situaties beleefd kunnen blijven en hun klant op zijn gemak kunnen stellen. Een opdracht die niet altijd even gemakkelijk is. Veel beroepen komen namelijk regelmatig in aanraking met “klanten” die zich buitengewoon agressief en onbeschoft gedragen. Het bekende “behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden” verandert steeds meer in “behandel een ander zoals die ander behandeld wil worden”.

 

Wat is dat toch, dat het niet meer genoeg is om beleefd te zeggen waar het op staat, dat elke boodschap netjes moet worden ingepakt? Ik ben het met Benjamin Franklin eens dat niemand voor een ander hoeft te buigen. Ook niet als onderdeel van een tactiek om je zin te krijgen. Iemand als een heer en meester behandelen is ook een vorm van minachting.

lees verder...

Polsen

vrijdag, 1 juli 2011

Het werkwoord polsen komt niet van iemand de pols nemen. Het is verwant aan pulsen en polsstok. Een polsstok wordt gebruikt om mee in het water te roeren om vissen op te jagen (pulsen). Hiermee probeert men naar vissen te peilen, dus iets te onderzoeken. Later is men er ook mee gaan springen. “Polshoogte nemen” bestaat eigenlijk niet dit hoort “poolshoogte nemen”, met twee o’s, te zijn. En dat heeft weer niets te maken met vissen maar wel met de stand van de Poolster. Omdat de hoogte van de Poolster boven de horizon gelijk is aan de geografische breedte van de plaats van waarneming kan men door zijn poolshoogte te nemen dus zijn breedtegraad bepalen. Als je kijkt naar de betekenis van “pols” in “een vinger aan de pols houden”, “iemand de pols nemen” of “polsstok” is men wel steeds bezig om iets te polsen, iets te bepalen. Dat verklaart waarschijnlijk de verandering van poolshoogte naar polshoogte. Met zo veel gezegden met het woord pols erin kun je er soms ook geen hoogte van krijgen.

lees verder...

Smaakzones

woensdag, 29 juni 2011

smaakIn tegenstelling tot wat men vaak denkt heeft de tong geen echte smaakzones. Er zijn geen aparte locaties op een tong waar je de verschillende smaken mee kunt proeven. De Harvard psycholoog Edward G. Boring (echte naam!) is mede schuldig aan deze mythe. Hij heeft een obscuur Duits proefschrift uit 1901 vertaald waarin ene D. P. Hanig melding maakte van deze smaakzones. In diens “Zur psychophysik des Geschmackssinnes” openbaarde deze zijn onderzoek naar de toen nog vier basissmaken; zoet, zuur, zout, en bitter. Momenteel weten we echter dat er nog een vijfde smaak, umami,bestaat. Proefondervindelijk dacht hij een landkaart van de smaakzones op de tong te kunnen samenstellen. Waarschijnlijk sloot dit beeld aan bij de verwachtingen want het geloof in deze smaakzones is zeer wijd verspreid. Het onderzoek is echter waardeloos want vrijwel iedereen kan overal op zijn tong alle smaken proeven, er zijn slechts minimale verschillen.

lees verder...

De lurf

dinsdag, 28 juni 2011

Iedereen die wel eens iemand bij de lurven heeft gepakt weet dat de lurf zich meestal ergens op het bovenste gedeelte van iemands lichaam bevindt. Maar het is geen lichaamsdeel, de lurf is bijna net zo moeilijk te lokaliseren als de hurk. Het woord lurf komt van “klad” of “vod”. Lurf is verwant aan “lurva”, het Noorse woord voor vod. Als je iemand bij de lurven pakt, grijp je hem dus bij de kladden, je pakt hem bij zijn vodden.

 

lees ook: De hurk

lees verder...