Weblog

Lammetjes

dinsdag, 20 maart 2012

lammetje 3-2012 5494lammetje 3-2012 5491lammetje 3-2012 5510lammetje 3-2012 5500-

lees verder...

Outputgericht

zaterdag, 17 maart 2012

Veel bedrijven zijn volledig outputgericht. Een veel gehoorde uitspraak is daar; “linksom of rechtsom, het maakt me niet uit hoe, als je de targets maar haalt”. Het werk wordt een middel om een doel te halen. Hoewel dit misschien logisch klinkt is het dat niet. Werk is ook een doel op zich. Als een bedrijf zich volledig op winst richt werkt dat onverschilligheid bij de werknemers in de hand en verlaagt het klanten tot nummers.

 

Een typisch outputgericht bedrijf werkt met prestatiegerichte bonussen. Deze zijn echter minder effectief. Het halen van de bonus wordt het enige doel en al het andere is ondergeschikt. We weten allemaal tot welke excessen en gevaren dit systeem kan leiden. Mijns inziens kun je goede prestaties beter belonen met meer bevoegdheden, interessantere taken of ontwikkelmogelijkheden.

 

We mogen in onze welvaartstaat verwachten dat werk ons meer biedt dan een inkomen en sociale zekerheid. Veel bedrijven zijn echter zo outputgericht dat ze trotser zijn op hun winstcijfers dan op wat ze produceren. Bij werken gaat het wel degelijk over opbrengsten maar niet alleen om de financiële. Ook klantentevredenheid, werknemersgeluk en maatschappelijk belang zijn opbrengsten. Door die echter ondergeschikt aan de winst te maken ondermijn je de kracht en het voortbestaan van het bedrijf.

lees verder...

Sterven

zaterdag, 17 maart 2012

Elk mens dat sterft is als een bibliotheek die afbrandt. Deze uitspraak heb ik ooit eens gehoord maar is me altijd bijgebleven. In een leven doet een mens een enorme hoeveelheid kennis en ervaring op en veel daarvan wordt nooit gecommuniceerd.

 

Elk sterfgeval ontneemt dat je de kans op verdere ervaringen die je met die ander had kunnen delen, je verliest een stuk van je toekomst. Als iemand, waar je veel van hield sterft, kun je die verloren toekomst zelfs meer missen dan de persoon.

 

Zoals er herinneringen die jij van de dode hebt liggen opgeslagen in jouw geheugen zo lagen er ook herinneringen over jou in diens geheugen. Met het wegvallen van die persoon ben je ook alle ervaring en kennis kwijtgeraakt die niet met je was gedeeld. Ervaringen en kennis over jezelf, je verliest dus ook een stuk van je eigen verleden.

lees verder...

Kegelspin (Cyclosa conica)

woensdag, 14 maart 2012

kegelspin (cyclosa conica) 3-2012 5276Als je heel goed kijkt, zie je naast de plantenknop nog een spinnetje zitten. Dit nog geen vier millimeter grote kegelspinnetje (cyclosa conica) is, als hij niet beweegt, nagenoeg onvindbaar. Kegelspinnen zijn heel variabel van kleur en vouwen in rust hun poten over hun carapax. Ze hebben op hun achterlijf een uitstekende bult die karakteristiek is voor het genus Cyclosa. In hun kleine wielweb bevindt zich meestal een verticale onregelmatige band van dichter spinsel dat men stabilimentum noemt. Dit stabilimentum wordt, op een kleine opening in het midden na, door de spin met prooiresten en plantendelen dicht geplakt. Als de spin in het webcentrum in het midden van deze band zit, is hij nagenoeg onzichtbaar.

kegelspin (cyclosa conica) 3-2012 5293

lees verder...

Langsprietpopulierensnuitkever (Dorytomus longimanus)

zondag, 11 maart 2012

populierensnuitkever (Dorytomus longimanus) 3-2012 5189In een eerder stukje had ik het over convergerende evolutie. Als voorbeeld nam ik de vergrote voorpoten van verschillende keversoorten. In Nederland kennen we ook een kever die deze specifieke adaptatie heeft. De Langsprietpopulierensnuitkever (mooi woord voor scrabble) is een klein kevertje dat je al vroeg in het seizoen op populieren kunt vinden. Hij heeft niet alleen een enorm lange snuit maar ook twee, in verhouding tot ander snuitkevers, verlengde voorpoten. Het zijn deze lange poten waar hij zijn Latijnse naam (Dorytomus longimanus) aan dankt.

lees verder...

Mademoiselle, la case en trop!

zaterdag, 10 maart 2012

Mede dankzij deze campagne slogan (mejuffrouw, een hokje te veel) van de Franse feministen wordt de aanspreektitel Mademoiselle in Frankrijk op officiële documenten geschrapt. De feministen riepen op tot dit verbod omdat zij vonden dat het onderscheidt tussen mademoiselle (ongetrouwd) en madame (getrouwd) seksistisch en discriminerend was, des te meer daar de heren op een officieel document slechts monsieur (meneer) hoefden aan te kruisen. Voor de Franse feministen is dit een grote stap in de richting van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

In Nederland werden ongetrouwde vrouwen vroeger aangesproken met mejuffrouw. Deze term verdween in ons land echter al in de jaren 70, ook onder druk van het feminisme.

 

Eén van de andere woordwijzigingen die deze Nederlandse feministen probeerden door te voeren was de vervangingen van ‘man’ in de mensbetekenis door ‘mens’. De betekenis ‘mens’ voor ‘man’ zit in uitspraken als: ‘Zij kregen een gulden de man’, ‘Ze waren met vijf man’, ‘Geen man overboord’ of ‘Op de man af’. Het woord man in deze uitspraken betekende oorspronkelijk mens. Iemand en niemand is dus eigenlijk ‘een mens’ of ‘geen mens’.

 

In 1977 werd door het Comité Vrouwenmacht een woordenboek aangekondigd waarin consequent het woord man door mens was veranderd. Uit deze tijd stammen de woorden, bemensen, mensuren, mensdaat, mensjaar en menskracht. Deze emancipatoir (emenscipatoir) correcte woorden bestaan nog steeds maar worden weinig gebruikt, je komt ze vrijwel alleen tegen in officiële ambtelijke stukken uit de jaren 1977,1978 en 1979.

lees verder...

The adventures of Tintin (2011)

dinsdag, 6 maart 2012

the adventures of tintinIk ben al heel lang een enorme fan van de Kuifje stripboeken, van jongs af aan kon ik mezelf urenlang in deze strip verliezen en ik keek dan ook enigszins huiverig uit naar de verfilming. Meestal lukt het bij een stripverfilming niet om de juiste toon, het juiste tempo en de specifieke sfeer van een strip naar het bewegende beeld te vertalen. Ik keek de “Adventures of Tintin” dan ook later dan de meeste mensen. Eigenlijk was ik zelfs van plan om hem helemaal links te laten liggen, ik wilde niet dan mijn jeugdsentiment een deuk zou oplopen door een oneerbiedige verfilming. Door anderen aangespoord heb ik hem uiteindelijk toch bekeken, en nog eens, en nog eens.

 

De verfilming is leuk, spannend, grappig maar bovenal eerbiedig. Het is Spielberg en Jackson gelukt om de unieke Kuifje-sfeer te vertalen naar een ander medium. Wat mij betreft mogen ze de hele stripreeks onder handen nemen. De personages zijn perfect “gecast”. Hoewel de acteurs via motion capture tot karikaturen zijn omgetoverd belemmert je dat totaal niet in de beleving van de film. De samensmelting van strippersonage met acteur is buitengewoon goed gelukt. Ik kan me nu al geen andere Haddock meer voorstellen en zelfs de slapstickachtige Janssen en Jansen komen volledig tot hun recht. Maar wat me misschien nog het meeste raakte in de film was de belichting.

 

Alles in de film baadt in een onwaarschijnlijk mooi en effectief licht. Dit licht is nog meer dan het verhaal en de actie verantwoordelijk voor de sterke sfeer van deze film. Er wordt zo goed gebruik gemaakt van glasgordijnen, natte kasseien, omgevallen schemerlampen, reflecties en spiegelingen dat je vergeet dat je naar een geanimeerde film kijkt. Je kunt willekeurig welke scene stilzetten en je verbazen over de mooie compositie en belichting. En dat is misschien nog wel het mooiste eerbetoon aan Hergé.

lees verder...

Gemarmerde kegelslak (Conus marmoreus)

zaterdag, 3 maart 2012

conus marmoreus 2-2012 5048De gemarmerde kegelslak (Conus marmoreus) is net als alle andere kegelslakken giftig. Het is echter niet, zoals je helaas vaak op internet leest, de giftigste kegelslak. Die eer gaat naar de Conus geographus. Diens gif is een mengeling van honderden verschillende gifstoffen. Elk van deze slakken heeft genoeg gif om vijftien volwassen mannen mee te doden en het effect van zijn neuromusculaire gif cocktail wordt wel vergeleken met het gelijktijdig door een cobra gebeten worden en het eten van een dodelijke portie fugu. Er zijn meer dan dertig gedocumenteerde sterfgevallen door de Conus geographus bekend.

 

Vroege afbeeldingen van deze kegelschelpen waren vrijwel allemaal gespiegeld. Omdat een geëtste tekening altijd in spiegelbeeld wordt gedrukt lijken deze schelpen in de afbeelding dus linksom te draaien. In de natuur vind je echter geen sinistrale conusschelpen.

 

Rembrandt Conus marmoreusZelfs Rembrandt heeft een ets van deze gemarmerde kegelslak gemaakt. Deze ets is overigens het enige stilleven dat van hem bekend is. De schelp kwam uit zijn eigen collectie van kunst en voorwerpen. Ook hier beeldt de ets een links gedraaid exemplaar af. Met hun handtekeningen gingen de kunstenaars veelal zorgvuldiger om dan met hun afbeelding, deze tekende ze wel in spiegelbeeld.

lees verder...

Rare tuinboon

woensdag, 29 februari 2012

De overbekende tuinboon (Vicia faba) is één van de weinige groenten die oorspronkelijk niet (zoals aardappelen en maïs) uit de Nieuwe wereld komt maar die juist vanuit Europa naar de rest van de wereld is verspreid. De tuinboon was al bekend in de verre oudheid. Bij de Romeinen stonden deze bonen symbool voor de rouw en bij de Grieken waren ze het symbool van de plaats waar de zielen van de overledenen woonden.

 

Een beroemde tuinbonenhater was Pythagoras. Zijn volgelingen, de Pythagoreërs, mochten volgens één van de door hem neergelegde wetten geen tuinbonen eten. De rest van zijn huisregels waren overigens net zo curieus. Zo mochten ze ook geen lichaamsafdruk in hun beddengoed achterlaten, een witte haan aanraken of in een spiegel naast het licht kijken. Er wordt wel eens geopperd dat hij geen tuinbonen wilde eten omdat ze de zielen van de doden zouden bevatten, hij ze teveel op testikels vond lijken of er winderig van werd. Het zou natuurlijk ook gewoon kunnen dat hij ze niet lekker vond. Hij was tenslotte niet de enige sekteleider die onzinnige regels aan zijn volgelingen opdrong. Gezien de huisregels van zijn “school” zou je kunnen zeggen dat hij “in de bonen” was.

 

Tot niet zo lang geleden dacht men dat tuinbonen tijdens hun bloei een bedwelmende geur verspreidden. Als je in slaap viel tussen deze bonen, zou je zelfs krankzinnig kunnen worden. Vandaar het gezegde “in de bonen zijn”. Dus wie weet, misschien hebben we Pythagoras zijn beroemde stelling wel aan de tuinboontjes te danken.

lees verder...

Tegengesteld gedraaide geslachtsorganen

vrijdag, 24 februari 2012

amphidromus quadrasi 2-2012 4460Deze linksdraaiende schelp van de Amphidromus quadrasi slak komt uit Indonesië en behoort tot één van de eerste landslakken die vanuit Indonesië naar Europa werden meegebracht. De verschillende soorten zijn nog steeds niet allemaal goed beschreven en er zijn geen pre-menselijke fossielen van bekend. Een groot gedeelte van de Amphidromus-soorten zijn amphidromien, wat wil zeggen dat er zowel sinistrale (linksdraaiende) als dextrale (rechtsdraaiende) specimen voor komen binnen dezelfde populatie.

 

Eén van de best beschreven Amphidromus soorten is de Amphidromus inversus. Van deze soort komen de links- en rechtsdraaiende exemplaren in ongeveer gelijke aantallen voor. Het blijkt dat de slakken bij voorkeur paren met een gespiegeld gedraaide partner. Het sperma is verpakt in een buisje met kurketrekkervormige uitgang dat dezelfde draairichting heeft als het huisje. Het blijkt dat deze buisjes het beste passen in vrouwelijke geslachtsorganen die tegengesteld gedraaid zijn. links gedraaide mannetjes paren daarom bij voorkeur met rechts gedraaide vrouwtjes.

 

Lees ook: Sinister en Symmetrie.

lees verder...