Weblog

Corculum cardissa

donderdag, 21 februari 2013

hartschelp (corculum cardissa) 2-2013Tweekleppige schelpen openen meestal overdwars langs hun omtreklijn, als twee deksels die tegen elkaar zijn gedrukt. Deze sierlijk hartschelp opent echter zijdelings. Wat normaal gesproken de sluitrand van een schelp is, is bij deze kokkelsoort juist een dichte gekartelde rand. Waarschijnlijk is deze manier van openen ontstaan als bescherming tegen zeesterren. Gewend als deze zijn om platte schelpen op één manier open te wrikken, komen ze bij Corculum Cardissa bedrogen uit. Deze slakken leven in ondiep water op zandbodems, vaak dicht onder het bodemoppervlak waarbij hun korte sipho’s nog net het water bereiken. Ze worden ongeveer 5 cm groot en hebben een lange en hoekige voet die sprongsgewijze vluchtende voortbewegingen van meerder cm per keer mogelijk maakt.

lees verder...

Noordhoekring 182

woensdag, 20 februari 2013

NHR 182 2-2013 3224Over niet al te lange tijd wordt in Tilburg het gemeentelijk monument aan de Noordhoekring 182 omgebouwd tot een dependance voor het St. Odulphuslyceum. Oorspronkelijk was dit echter een textielschool. F.C. De Beer ontwierp het in 1928 en tussen 1930 en 1958 heeft het de Tilburgse Textielschool gehuisvest. Boven de entree hangt nog steeds een bronzen plaquette die naar de textielindustrie verwijst. In 1958 maakte deze school echter plaats voor de politie en van 1958 tot 1997 was het pand het Hoofdbureau der Politie van Tilburg. Nadat het daarna nog een aantal jaren heeft leeggestaan kreeg het in 2005 opnieuw de bestemming van een school. In dit geval De Nieuwste School. Deze verhuisde in 2011 echter naar een andere locatie en sindsdien staat het pand leeg.

 

NHR 182 2-2013 3165Het grote gebouw is leeggehaald en opgeruimd. De lokalen en gangen zijn kaal en er staan nergens tafels of stoelen. Buiten een gedenksteen is weinig meer dat aan de geschiedenis en functies van het oude gebouw herinnert. Het is een verzameling van lege kamers, kale muren, openstaande deuren, vloerbedekking en linoleum. Juist deze leegte, deze afwezigheid van bewoning en gebruik, maakt dit een interessante locatie.

 

Klik hier voor meer foto's van NHR 182.

lees verder...

Tijgerkauri (Cypraea tigris)

dinsdag, 19 februari 2013

tijgerkauri (cypraea tigtris) 2-2013Kauri’s worden vanwege hun porseleinen glans en gevarieerde kleuren veel verzameld. Van de ca. 200 verschillende soorten leeft 70% op koraalriffen. Het vrouwtje legt de door het mannetje bevruchte eieren en broedt deze in maximaal vier weken uit. In de eerste fase van zijn groei vormt de Kauri een korte puntige top met een grote lichaamswinding, vervolgens stulpt het lichaam zich om deze top heen en wordt de groeiende rand steeds dikker. De buitenlip wordt omgeslagen en de mondopening versmald. Daarna vormt de schelp tanden op beide lippen en verkrijgt hij zijn karakteristieke porceleinlaag. Deze laag emaille wordt samen met het kleurenpatroon door de mantel van de slak gemaakt. De mantel zelf is dun en omvat de schelp van beide zijden, waarbij de twee mantelranden elkaar ruggelings raken. Daar ontstaat vaak een dorsale lijn waar vroegere kleurpatronen en details door de latere lagen heen schemeren. Tijgerkauri’s zijn ’s nachts actief en voeden zich met poliepen. De meeste worden tussen de 7 en 10cm groot, maar bij Hawaii komen soms exemplaren tot zelfs 15cm voor. Deze schelpen werden nog niet zo lang geleden ook als stop-ei gebruikt. Men spande een sok om de schelp om een gat in de stof te kunnen stoppen. De harde en gladde emaille laag van deze schelp maakte dit werkje gemakkelijker dan het gebruikelijke houten stop-ei, waar de naald vaker in bleef steken.

 

Lees ook: Ovula ovum.

lees verder...

De bindingsangst van bedrijven

maandag, 18 februari 2013

Bij elk sollicitatiegesprek vraagt een bedrijf steevast of een sollicitant bereid is om net dat stukje extra te gaan. Werkgevers willen namelijk geen werknemers met een negen-tot-vijf mentaliteit. Zij willen werknemers die zich met hart en ziel aan hun bedrijf verbinden. Je zou verwachten dat als werkgevers extra eisen aan hun personeel stellen, dit personeel hetzelfde ook van hun werkgever mag verwachten, niets is echter minder waar. Als ze aan de derde contractverlenging toe zijn, blijken die veeleisende werkgevers ineens bindingsangst te hebben. Vaste contracten worden niet verleend. Datgene wat een bedrijf wel van hun werknemers verlangd is dan iets dat zij zelf niet kunnen opbrengen.

 

Lees ook: Ambitie en Outputgericht.

lees verder...

Guildfordia triumphans

maandag, 18 februari 2013

guildfordia triumphans 2-2013Deze Sterschelp is ongeveer 5cm groot en komt voor in het Indo-Pacifische gebied zoals bij Japan. Je vindt ze in tamelijk diep water en ze hebben een klein wit operculum. De meeste exemplaren hebben 8 tot 9 spitse punten maar er zijn er ook bekend met 10. Naarmate de schelp groeit, lossen deze holle stekels op en worden ze weer onderdeel van de schelp, er blijft dan slechts een klein bobbeltje op de sutuurlijn van over. Ik heb deze schelp al heel lang en kan me zelfs niet meer herinneren van wie ik hem ooit heb gekregen. De vlezige onderkant van deze schelp doet mij altijd sterk aan een gefileerde vis denken.

lees verder...

De vrouw of de vagina

zondag, 17 februari 2013

joanna hiffernanCourbets beroemde schilderij L’Origine du monde uit 1866 toont de geopende blote dijen van een vrouw met een goed zicht op haar vagina. Het is een klein intiem schilderij dat sinds het is gemaakt voor veel ophef heeft gezorgd. Het is echter ontegenzeggelijk een realistisch meesterwerk, erotisch, provocerend en uitnodigend. Al lang wordt vermoed dat Joanna Hiffernan voor het schilderij heeft geposeerd. Zij was destijds de muze en partner van Whistler. Het feit dat zij zo ontwapenend voor Courbet poseerde zou dan ook goed de reden van de ruzie tussen beide schilders kunnen zijn. Eeuwenlang is deze vagina als een kleine wereld op zich binnen de randen van de kleine lijst getoond. Tot een verzamelaar in Parijs een schilderij van het gezicht en schouders van een jonge vrouw vond. Dit schilderij bleek volgens Courbet-kenner Jean-Jacques Fernier, een onderdeel van het oorspronkelijke schilderij van Courbet te zijn. Zowel de penseelstreken als de lijnen in het canvas zouden overeenkomen met dat van het beroemde schilderij uit Musée d’Orsay. Hoewel lang niet elke expert het met deze bevindingen eens is, zou dit portret dus heel goed onderdeel geweest kunnen zijn van één groter schilderij waarvoor Joanna in haar geheel heeft geposeerd. Vermoedelijk heeft Courbet het schilderij daarna in stukken gesneden om de identiteit van de jonge Joanna te beschermen.

 

Hoewel deze vondst de vagina aan de vrouw verbindt kun je jezelf afvragen of deze kennis de kwaliteit van het schilderij vergroot. Hoe mooi Joanna en het oorspronkelijke schilderij van Courbet ook geweest mogen zijn, de aangesneden versie liet meer ruimte voor speculatie en fantasie. Salvador Dali vond een gezicht je reinste pornografie, erotischer en schunniger dan welk lichaamsdeel dan ook. Op die manier bezien is de afbeelding van de losse vagina wellicht zelfs minder aanstootgevend dan die van het gehele portret. Juist door het lichaam los te koppelen van de persoon verkreeg de afbeelding iets mystieks. Een opvatting waar Courbet het, gezien de titel van dit schilderij, waarschijnlijk mee eens was. Toch zullen veel mensen zich afgevraagd hebben welk gezicht en welke uitdrukking er bij werelds beroemdste vagina hoorde. Nu deze vraag is beantwoord is het bijna alsof de fantasie iets van haar glans verliest.

lees verder...

Meeldraad

zaterdag, 16 februari 2013

tulp 2-2013 2843Het enige doel van plantjes is meer plantjes maken. Bij al het leven is voortplanting de norm. Sinds Linnaeus voor het eerst de planten in klassen en ordes indeelde, hanteren we zijn classificatiesysteem op basis van voortplantingsorganen. Het mannelijke voortplantingsorgaan van de plant, de meeldraad, werd door hem als eerste zeef gebruikt, het aantal meeldraden bepaalde de klasse. Het vrouwelijke geslachtsorgaan, de stamper, definieerde daarna de orde waarbinnen de plant werd geplaatst.

 

Een meeldraad bestaat uit een helmdraad (het filament) en een helmknop (de anthere) met elk twee helmhokjes (theca) waarin het stuifmeel rijpt. Bij een tulp is dit filament dik en zitten de theca als een lange poederkwast vast aan de rugzijde van de helmdraad. Hun meeldraden staan in één krans (haplostemoon) rond de stamper op de bloemboden (receptaculum) ingeplant.

 

tulp 2-2013 2812Als de helmhokjes van de meeldraad rijpen, scheurt de tussenwand tussen beiden stuifmeelzakjes en vouwen ze zich open, waarbij ze elkaar via de rugzijde verenigen. Het lijkt een beetje op het binnenstebuiten keren van een washandje. De binnenkant van deze stuifmeelzakjes zijn bedekt met een dikke laag rijpe stuifmeelkorrels. Als dit stuifmeel op de gelobde en behaarde stempel (het bovenste deel van de stamper) komt, kan het stuifmeel kiemen en is de bloem bestoven.

lees verder...

Polonaise

vrijdag, 15 februari 2013

Sommige mensen noemen de polonaise een dans, anderen een fysieke manifestatie van plaatsvervangende schaamte. Bij een polonaise pakt men iemand van achter bij de schouders en duwt deze schuifelend naar voren. Het enige doel van een polonaise is om te groeien, individu na individu wordt opgeslokt en ze is pas voldaan als iedereen meedoet. De groepsdruk die van een polonaise uit gaat is vaak zo groot dat men liever mee doet dan met plaatsvervangende schaamte blijft kijken. Dit resulteert in een steeds grotere sliert van deelnemers, waar bij het onduidelijk is of deze worden voortgeduwd of getrokken. Af en toe keert de hele stoet zich in één beweging om en de opwinding van zo’n geslaagde manoeuvre overstemd dan heel even de hopeloosheid die van het hele gebeuren uitgaat. Deze uiting van groepsverdwazing blijft groeien en keren en gaan tot een kritiek punt wordt bereikt. Plots, en vaak zonder enige indicatie, laten meerdere mensen elkaar tegelijkertijd los. Op dat moment probeert een ieder zich zo snel mogelijk van het hele gebeuren te distantiëren en verspreidt men zich met een snelheid die je normaal alleen bij een stoelendans ziet. Even plots als zij is gekomen is de polonaise weer gegaan. Op wat ongemakkelijk gegiechel na zou je denken dat er niets was gebeurt.

lees verder...

Gerimpelde vingers

woensdag, 13 februari 2013

big pink raisin discovered in tubIedereen kent het wel, is het niet van het (met de hand) afwassen dan is het wel van het zwemmen of badderen. Als je lang met je handen in het water zit, rimpelen je vingers. Ze gaan van druif naar rozijn en krijgen een verschrompeld uiterlijk. Vroeger dacht men dat dit kwam omdat de opperhuid vocht opnam en daardoor uitzette. Maar omdat deze rimpeling niet bij dode mensen voortkomt, klopt die verklaring niet. Het blijkt dat ons lichaam zelf onze vingertoppen en tenen laat rimpelen. Door de bloedvaten te vernauwen komt er juist minder vocht in onze vingertoppen, waardoor ze net als een rozijn een beetje verschrompelen. Dit proces wordt door ons centrale zenuwstelsel aangestuurd, vandaar dat dode mensen, waar bij dit zenuwstelsel niet meer werkt geen gerimpelde vingertoppen meer krijgen. Deze lichaamsreactie heeft nut. Uit verschillend testjes blijkt dat je met gerimpelde vingertoppen veel beter natte voorwerpen kunt oppakken.

lees verder...

De bronsttijd bij mensen

zondag, 10 februari 2013

Mensen kennen officieel geen brontstijd, de periode waarbinnen een diersoort bijna exclusief en massaal paart. Toch kent vrijwel elk dier zo’n periode. Het kost veel energie om te paren en de meeste diersoorten zijn ook nog eens extra kwetsbaar tijdens hun bronsttijd. Vandaar dat ze deze activiteiten beperken tot een paar weken per jaar. Mannetjes die er normaal bijna hetzelfde uitzien als de vrouwtjes tuigen zichzelf op met geweien of veren en pronken tot ze een ons wegen, het is hard werken om een wijfje tot een paring te verleiden. Door binnen een afgebakende tijd met elkaar te paren zorgen ze er tevens voor dat hun nageslacht tijdens de gunstigste tijd van het jaar wordt geboren en er voldoende voedsel beschikbaar is om ze op te laten groeien. Mensen worden niet loops, tochtig of krols. Wij beperken ons met seks niet tot een paar weken per jaar, wij zijn altijd in de bronst.

 

Toch is er ook een periode per jaar waarin mensen zichzelf optuigen. Waarin ze uitzinnig gekleed bronstige uitroepen doen, massaal de teugels laten vieren en nieuwe relaties aangaan. Tijdens die periode wordt er ook door mensen gepocht en geburld. De mannetjes zijn net wat gewilliger de vrouwtjes net wat ontvankelijker en er wordt massaal gepaard. Het heet dat de mens geen bronsttijd kent, maar het lijkt er toch verdacht veel op.

 

Alaaf!

lees verder...